Nasze Realizacje

Expert Usługi Geodezyjne realizacje

 • Obsługa budowy stacji 110/15 kV GPZ Karsin
 • Obsługa rozbudowy szkoły w Niestępowie
 • Obsługa przebudowy i rozbudowy Domu Pomocy Społecznej w Gdańsku przy ul. Polanki 121
 • Obsługa budowy masztów GSM
 • Obsługa zadania: Rewitalizacja doliny rzeki Wierzyca
 • Obsługa budowy EkoPark Uniwersytetu Gdańskiego
 • Obsługa budowy ścieżek rowerowych na terenie gminy Stężyca
 • Obsługa budowy węzła integracyjnego w Gołubiu
 • Obsługa budowy stadionów lekkoatletycznych w Stężycy
 • Obsługa budowy Nadraduńskiego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Stężycy
 • Obsługa budowy wybiegu  dla lwów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym „Wybrzeża”
 • Obsługa budowy promenady w Stężycy
 • Obsługa budowy budynku Policji w Żukowie
 • Obsługa budowy EkoParku na kampusie Uniwersystetu Gdańskiego
 • Obsługa budowy Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu
 • Obsługa budowy budynku socjalno – warsztatowego na potrzeby obsługi ITPO (Instalacja Termicznego Przekształcania Osadów)
 • Zakładanie osnowy poziomej i wysokościowej III klasy na terenie powiatu kartuskiego,
 • Obsługa budowy hali produkcyjnej wyposażonej w suwnicę o udźwigu 25 ton
 • Badanie pionowości wiertni gazu łupkowego w Klukowej Hucie, gmina Stężyca,
 • Wykonanie niwelety na trasie Kościerzyna – Sierakowice pod słupami 110 kV oraz pomiar wysokości zawieszenia przewodów na tych słupach,
 • Obsługa budowy boisk Orlik 2012 w miejscowościach: Stężyca, Klukowa Huta, Gołubie, Grabowo Kościerskie, Bierkowo,
 • Wykonywanie pomiarów objętości mas ziemi w kopalniach żwiru,
 • Wykonanie mapy do celów projektowych pod budowę promenady w miejscowości Stężyca, włącznie z pomiarem głębokości jeziora Raduńskiego Górnego, Obsługa budowy pomostu drewniano-stalowego w ramach tworzonego kąpieliska w Garczu, gmina Chmielno
 • Obsługa budowy myjni bezdotykowej w Bytowie,
 • Obsługa budowy kanalizacji sanitarnej Stężyca – Żuromino,
 • Obsługa budowy wodociągu Linia – Osiek,
 • Wykonanie przekrojów poprzecznych  Strugi Gołubskiej, Pomiary inwentaryzacyjne linii SN i NN na terenie powiatów: kartuskiego, kościerskiego, wejherowskiego, słupskiego, puckiego, starogardzkiego, lęborskiego,
 • Obsługa budowy ośrodka zdrowia w Ogorzelinach,
 • Obsługa budowy targowiska miejskiego w Chojnicach,
 • Obsługa budowy targowiska wiejskiego w Tuchomiu, Oraz setki różnych prac związanych z procesem budowlanym i obrotem nieruchomościami, w tym pomiary i opracowania nietypowe

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.